Những thông tin phản hồi của bạn sẽ là tài nguyên quý giá giúp chúng tôi trở thành một công ty trung thực và đáng tin cậy.

Công ty Hyosung tuân thủ pháp luật và các quy định thông qua việc vận hành các kênh thông tin không chỉ cho nhân viên mà còn cho các bên liên quan như công ty khách hàng, công ty đối tác, cộng đồng địa phương..., nhằm loại bỏ hành vi vi phạm, gian lận của nhân viên và các bên liên quan và cố gắng thiết lập một trật tự giao dịch hợp lý.

Đối tượng tố cáo Vui lòng tố cáo bất kỳ vi phạm nào đối với Quy tắc đạo đức của Hyosung và các vi phạm khác do nhân viên của chúng tôi thực hiện mà bạn cảm thấy cần phải tố cáo.
 • Vi phạm pháp luật và các quy định đạo đức
 • Các hành vi tham nhũng như yêu cầu và/hoặc nhận tiền/lợi ích
 • Vi phạm quy tắc thương mại công bằng và các khiếu nại liên quan đến kinh doanh
 • Quấy rối nơi công sở
 • Khiếu nại của nhân viên
 • Lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức
 • Vi phạm nhân quyền
 • Thiếu minh bạch khi lựa chọn nhà cung cấp
 • Khiếu nại của nhà cung cấp
 • Tài sản công ty không được sử dụng hợp pháp và hợp lý
 • Chỉnh sửa, tẩy xóa chứng từ hoặc báo cáo không đúng sự thật
 • Vi phạm quy định bảo mật thông tin
 • Các vấn đề phạm pháp và không công bằng khác
Nguyên tắc bảo vệ người cung cấp thông tin
 • 1.Công ty sẽ bảo vệ và hỗ trợ người cung cấp thông tin dựa trên những quy định và luật pháp hiện hành.
 • 2.Nhằm thúc đẩy hoạt động tố cáo, người cung cấp thông tin sẽ được bảo vệ các thông tin cá nhân, không bị đối xử bất lợi, miễn giảm truy cứu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm.
 • 3.Phòng ban tiếp nhận thông tin không tiết lộ bất kì thông tin nào khi chưa được sự đồng ý của người cung cấp thông tin và bảo vệ triệt để những thông tin tố cáo về các bên liên quan.
 • 4.Công ty sẽ thực hiện bảo vệ tất cả những người tham gia hoặc hợp tác trong quá trình điều tra (như cung cấp lời khai, bằng chứng, dữ liệu…)
 • 5.Trong trường hợp người tố cáo, người tham gia hoặc hợp tác điều tra phải đối mặt với bất lợi do quá trình tố cáo và điều tra,
  họ có thể yêu cầu hỗ trợ và bảo vệ. Sau đó Công ty sẽ tiến hành các hành động cần thiết để giảm thiểu các bất lợi đó.
 • 6.Trong trường hợp tự nguyện cung cấp thông tin, người tố cáo có thể được giảm nhẹ hình phạt dù đã vi phạm.
Tố cáo

Những thông tin phản hồi của bạn sẽ là tài nguyên quý giá giúp chúng tôi trở thành một công ty trung thực và đáng tin cậy.
Trước tiên, chúng tôi xem xét sự cần thiết của việc điều tra nội dung và thông báo quy trình cũng như phản hồi.

Thời hạn điều tra có thể thay đổi tùy theo nội dung và phạm vi. Cho phép tố cáo trên internet bằng tên thật hoặc ẩn danh

Báo cáo bằng các hình thức khác

Cho phép tố cáo bằng E-mail

 • Email :  transparency@hyosung.com
 • Đường dây nóng : +84 0828-946-056
TRUNG TÂM TIẾP NHẬN TỐ CÁO
 • 1.Gửi tố cáo

  Một sự vụ có thể được tố cáo theo Quy trình tố cáo thông qua bất kỳ kênh nào. (Thông qua Trang web và Email của Hyosung Chemical) Khi sự vụ tố cáo được gửi đi, thì e-mail đó sẽ được gửi đến người phụ trách, đồng thời một e-mail hoàn thành tố cáo sẽ được gửi đến người tố cáo.

 • 2.Kiểm tra nội dung tố cáo (Tố cáo đã gửi)

  Sau khi đánh giá sự cần thiết phải điều tra, vấn đề sẽ được trả lời cho người tố cáo là “không áp dụng để điều tra” trong trường hợp không đủ điều kiện để điều tra hoặc chuyển đến cá nhân được chỉ định để điều tra. Có thể mất một khoảng thời gian quy định cho đến khi chúng tôi trả lời để bắt đầu điều tra vì nội dung tố cáo của bạn sẽ phải thông qua các thủ tục sơ bộ như kiểm tra với các bộ phận liên quan theo nguyên tắc bảo vệ người cung cấp thông tin.

 • 3.Bắt đầu điều tra và hoàn tất điều tra

  Cuộc điều tra được hoàn thành thông qua việc kiểm tra mức độ liên quan thực tế khách quan. Kết quả xử lý tố cáo đã gửi và bạn có thể kiểm tra chi tiết về các tố cáo bằng tên thật, tố cáo ẩn danh và lịch sử xử lý trong quá khứ.

 • 4.Kết thúc và kiểm tra kết quả xử lý

  Báo cáo sẽ được đóng lại khi hoàn tất việc xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ sau khi kết thúc điều tra. Trong trường hợp người cung cấp thông tin tên thật, chi tiết hành động sẽ được gửi đến e-mail mà người cung cấp thông tin đã đăng ký. Trong trường hợp là một người tố cáo ẩn danh, bạn có thể kiểm tra hành động thông qua trang 'kiểm tra hành vi vi phạm ẩn danh' trong "Trung tâm tố giác".

Kiểm tra quy trình tố cáo