HOME > 投资信息 > 股票信息 > 股息信息

股息信息 - 提供快捷准确的股价信息

股息计算明细

股息计算明细
2014 2015 2016 2017
现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息
总股数(股) 33,268,604 33,268,604 33,268,604 33,268,604
每股金额(韩元) 5,000 5,000 5,000 5,000
股息率(%) 40 - 70 - 100 - 100 -
每股股息(韩元) 2,000 - 3,500 - 5,000 - 5,000 -
股息(韩元) 66,537,208,000 - 116,440,114,000 - 166,343,020,000 - 166,343,020,000
股息合计(韩元) 66,537,208,000 116,440,114,000 166,343,020,000 166,343,020,000
  • - 2014 : 总发行股份数(35,117,455股)- 本公司股票数(1,848,851股)
  • - 2015 : 总发行股份数(35,117,455股)- 本公司股票数(1,848,851股)
  • - 2016 : 总发行股份数(35,117,455股)- 本公司股票数(1,848,851股)
  • - 2017 : 总发行股份数(35,117,455股)- 本公司股票数(1,848,851股)

股息收益率及派息比率

股息收益率及派息比率
2014 2015 2016 2017
每股股息(韩元) 2,000 3,500 5,000 5,000
公允价值(韩元) 68,400 117,500 145,500 139,500
股息收益率(%) 2.92% 2.98% 3.44% 3.58%
股息总值(韩元) 66,537,208,000 116,440,114,000 166,343,020,000 166,343,020,000
当季净利(韩元) 184,871,796,830 317,726,269,921 538,371,675,764 316,067,279,114
现金派息比率(%) 35.99% 36.65% 30.90% 52.63%